(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 7