(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Viễn thông Thái Bình ủy quyền như sau:
Ngày 9/9/2021, đấu giá cáp đồng thông tin thu hồi tại tỉnh Thái Bình ảnh 1