(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2020 do Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk - PGD Thành Công ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk - PGD Thành Công. Địa chỉ: Số 61 Đường Điện Biên Phủ, P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đặc điểm của tài sản: Quyền sử dụng đất số BA016937 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 23/09/2010 thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Hào, cụ thể như sau: Thửa đất số 618, tờ bản đồ số 34, diện tích 403 m2. Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Giá khởi điểm: 293.031.000 đồng (hai trăm chín mươi ba triệu, không trăm ba mươi mốt nghìn đồng).

Bước giá tối thiểu: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 58.606.000 đồng.

Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/08/2020 đến 14 giờ 30 phút, ngày 07/09/2020.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc lúc 14 giờ 30 phút, ngày 09/09/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk.

Những thông tin khác: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk. Đ/c: Số 28 Y bih Aleo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 02623.939.333 – 0943.088.474.