(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 1.937.770 cổ phần Công ty CP Địa ốc Vĩnh Long vào ngày 9/9/2020 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác, đường sắt và đường bộ; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;...

Vốn điều lệ: 26.535.500.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.937.770 cổ phần

Thời gian đấu giá: 09/09/2020

Giá khởi điểm: 30.600 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 1.937.770 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.937.770 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.937.770 cổ phần

Ngày phát hành: 09/09/2020