(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h00 ngày 09/09/2019. Tại hội trường UBND thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết16h30 ngày 06/09/2019 ( 51 lô đất tại khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 06/09/2019. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị vào các ngày 04,05,06/09/2019 ( trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 06/09/2019 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00 đến 11h00; buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, thị trấn Hải Lăng). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày 06/09/2019

7.Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: (Chi tiết các lô đất khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Hải Lăng , huyện Hải Lăng cụ thể bao gồm) 

T

T

SỐ LÔ

D.Tích lô đất (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

KÝ QUỸ

(đồng)

PHÍ HỒ SƠ

(đồng/hồ sơ)

Ghi chú

I

KHU A

500.700.000

1

50

310

500.700.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường khu vực

KHU B

2

71

350

621.800.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường Hai Bà Trưng( Giao nhau với đường khu vực)

3

72

315

508.700.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường Hai Bà Trưng

4

73

305

492.600.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường Hai Bà Trưng

5

74

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường Hai Bà Trưng

6

75

284

458.700.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường Hai Bà Trưng

7

76

310

550.700.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường Hai Bà Trưng( Giao nhau với đường khu vực)

8

77

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

9

78

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

10

79

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khuvực

11

80

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

12

81

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

13

82

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

14

83

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đườngkhu vực

15

84

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

16

85

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

17

86

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

18

87

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

19

88

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

20

89

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

21

90

295

476.400.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

22

91

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

23

92

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

24

93

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

25

94

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

26

95

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

27

96

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

28

97

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

29

98

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

30

99

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

31

100

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

32

101

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

33

102

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

34

103

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

35

104

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

36

105

275

488.500.000

60.000.000

200.000

Giao nhau với đường khu vực

37

106

257

415.100.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

38

107

257

415.100.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

39

108

257

415.100.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

40

109

257

415.100.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

41

110

289

513.400.000

60.000.000

500.000

Giao nhau với đường khu vực

KHU C

42

130

290

515.200.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường khu vực(giao nhau với đường Nguyễn Huệ

43

131

271

437.700.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

44

132

271

437.700.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

45

133

271

437.700.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

46

134

271

437.700.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường khu vực

47

135

289

513.400.000

60.000.000

500.000

Giao nhau với đường khu vực

48

136

310

500.700.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường Nguyễn Huệ

49

137

300

484.500.000

60.000.000

200.000

Mặt tiền đường Nguyễn Huệ

50

138

310

500.700.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường khu vực

51

139

319

515.200.000

60.000.000

500.000

Mặt tiền đường khu vực

Tổng cộng

14,993

24.505.000.000

Tổng giá khởi điểm: 24.505.000.000đồng

Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, năm trăm lẻ năm triệu đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 04, 05, 06/09/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 06/09/2019.

- Địa điểm: Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng). Số tài khoản: 3903 201 004 009. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng) . Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911465989.