(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2021 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1