(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầuthông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2021 như sau:
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 9/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2