(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2021 do Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt – Đức ủy quyền như sau:

Lô hàng gồm 04 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng: (01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcuruser Prado 90, BKS: 14C-2115; 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi bán tải, BKS: 14C-2023; 01 xe ô tô nhãn hiệu xe ô tô Isuzu bán tải, BKS: 14C – 1028 và 01 xe ô tô nhãn hiệu Isuzu bán tải, BKS: 14C – 1080). Tài sản bán theo nguyên hiện trạng, bán cả lô, không bán lẻ. Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 04.1006/2021/TĐG-QN ngày 25/6/2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Quảng Ninh.

Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt – Đức

Ngày 9/8/2021, đấu giá 04 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 9/8/2021, đấu giá 04 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 9/8/2021, đấu giá 04 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 9/8/2021, đấu giá 04 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4