(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/8/2019 do Trường THPT Buôn Hồ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Buôn Hồ - Địa chỉ: số 19 đường Quang Trung, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

3. Tài sản bán đấu giá: Tole mái 288 m2, Kèo mái 1,855 m³, Xà gồ mái 491,4 md, Đà trần 1,404 m³, Trần tole lạnh 288 m2, Cửa đi sắt + kính loại 04 cánh 04 Bộ, Cửa đi sắt + kính loại 04 cánh 15 Bộ. Tole mái 320 m2, Kèo mái 2,24 m³, Xà gồ mái 3,36 m³, Đà trần 2,15 m³, Cửa sổ gỗ loại 02 cánh 10 Bộ, Cửa sổ gỗ + kính loại 04 cánh 18 Bộ, Cửa sổ gỗ + kính loại 02 cánh 01 Bộ, Cửa đi gỗ loại 02 cánh (phòng kho) 01 Bộ, Cửa sắt khu vệ sinh 01 Bộ, Cửa phòng vệ sinh 06 Bộ, Cửa sổ phòng vệ sinh 10 Bộ. Tole mái 60 m2, Xà gồ mái 0,276 m³, Đà trần 0,24 m³, Trần tole lạnh 60 m2, Cửa đi gỗ loại 01 cánh (phía ngoài) 02 Bộ, Cửa đi gỗ loại 01 cánh (phòng vệ sinh) 08 Bộ, Cửa sổ 08 Bộ. Tole mái 80 m2, Xà gồ mái 0,35 m³, Cửa đi gỗ loại 01 cánh (phòng vệ sinh) 08 Bộ, Cửa sổ 06 Bộ.

  4. Giá khởi điểm: 76.169.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

Ghi chú: Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

5. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

6. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

7. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

8. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

9. Thời gian và địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 01/08/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/08/2019 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/07/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/08/2019 (Trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/08/2019, tại trụ sởCông ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam, Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 để được hướng dẫn chi tiết.