(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 9/7/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1