(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản lần 4 vào ngày 9/7/2021 do Ngân hang SCB Chi nhánh Tân Định ủy quyền như sau:
Ngày 9/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ảnh 1