(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 9/7/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1