(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2021 do Viễn thông Khánh Hòa ủy quyền như sau:
Ngày 9/7/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1