(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2020 do Bưu Điện tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Bưu Điện tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, P.Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý của Bưu Điện tỉnh Kon Tum chuyển giao bán đấu giá là: Xe ô tô con hiệu Ford Mondeo B4Y-LCBD, biển kiểm soát: 82K-2217, số khung: FVLLAVMRB44Y01330, số máy: LCBD4Y-01330, năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; số chỗ ngồi: 05 chỗ. (Chi tiết có hồ sơ kèm theo)

4. Tài sản đấu giá theo các hồ sơ sau:

- Quyết định số 197/QĐ-BĐKT ngày 08/05/2020 của giám đốc Bưu điện tỉnh Kon Tum về việc thanh lý tài sản;

- Thông báo số: 262/TM-BĐKT ngày 17/6/2020 của Bưu điện tỉnh Kon Tum về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (biển số đăng ký 82k-2217) số 0000461 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 16/12/2004;

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Nhà Khách 30 – 4. Địa chỉ: 296A Trường Chinh, Thành Phố Kon Tum, tinh Kon Tum.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 06/07/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng)/01 hồ sơ.

  9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp từ ngày 06/07/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 08/07/2020 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 06/07/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 09/07/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.