(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2020 do Ban quản lý dự án 2 ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án 2, địa chỉ: Số 18, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

* Tài sản đấu giá: Tài sản thu hồi từ Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam vốn vay JBIC. (Có danh mục chi tiết tài sản kèm theo)

* Giá khởi điểm của cả lô không bao gồm thuế GTGT: 4.900.000đ (Bốn triệu, chín trăm nghìn đồng).

* Tiền đặt trước: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). 

* Bước giá: 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm cấp hồ sơ tham gia đấu giá:

Trung tâm cấp túi hồ sơ và đơn đăng ký tham gia đấu giá cho các khách hàng tại trụ sở Trung tâm từ ngày từ ngày 26/6/2020 đến ngày 06/7/2020.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

* Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 30/6/2020 tại trụ sở Trung tâm.

* Xem tài sản: Ngày 01/07/2020 và ngày 02/07/2020 tại Ban quản lý dự án 2, địa chỉ: Số 18 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 26/06/2020 đến 16h30 ngày 06/07/2020.

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/07/2020 đến 16h30 ngày 08/07/2020

* Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00' ngày 09/07/2020 tại Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 02 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản như khách hàng xem xét. Đấu giá trọn gói lô tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.33553358, 0983134886

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính) 

DANH MỤC CHI TIÉT TÀI SẢN

Ngày 9/7/2020, đấu giá tài sản thu hồi từ Dự án tại Hà Nội ảnh 1