(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất sản vào ngày 9/7/2020 như sau:

1. Khu đất đấu giá:

(1) 01 thửa tại khu KDDV, xã Nguyễn Trãi: Giá khởi điểm 6.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng;

(2) 01 thửa tại thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh: Giá khởi điểm 5.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng;

(3) 01 thửa tại thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi: Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng;

(4) 09 thửa tại thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi: Giá khởi điểm: 6.600.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/thửa;

(5) 23 thửa tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình: Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/thửa;

(6) 17 thửa tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình: Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/thửa. Chi tiết diện tích tại hồ sơ mời đấu giá.

2. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá quy định tại hồ sơ mời đấu giá.

3. Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ 17/06/2020 đến ngày 07/07/2020 (giờ hành chính). Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06/07/2020 và 07/07/2020 bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia mở tại ngân hàng.

5. Tổ chức đấu giá: 08h30, ngày 9/7/2020 tại Hội trường HU-HĐND-UBND huyện Thường Tín. Đ/c: TT. Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Đ/c: TT. Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. ĐT: 02433.234.277.