(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ ủy quyền như sau:

Thông báo công khai việc bán đấu giá tài giá tài sản tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất Trụ sở làm việc (cũ) của Trạm Thuế thị trấn Đại Từ (nay là thị trấn Hùng Sơn) thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ

1. Tên đơn vị tổ chức đấu giá:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ: Số 7, đường CMT 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện là Bà: Nguyễn Thị Quyên - Chức vụ: Giám đốc

2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ. Trực tiếp theo dõi và quản lý tài sản là: Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa chỉ: Phố Đình thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (để thực hiện Dự án Tổ hợp dịch vụ tổng hợp Đại Từ tại thị trấn Hùng Sơn).

- Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm theo đúng mục đích.

4. Tài sản đấu giá:

- Trụ sở làm việc (cũ) của Trạm Thuế thị trấn Đại Từ (nay là thị trấn Hùng Sơn) thuộc Tổ dân phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; có diện tích 102m2, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp tại Giấy chứng nhận số 003534, cấp ngày 12/6/2004; được thể hiện tại trích lục bản đồ địa chính từ tờ bản đồ số 72, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, do văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường lập ngày 16/3/2020.

- Vị trí: Tổ dân phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thuộc khu đất thực hiện Dự án Khu tổ hợp dịch vụ tổng hợp Đại Từ

- Tài sản gắn liền với thửa đất là Nhà làm việc 2 tầng, diện tích sàn xây dựng 208m2, xây dựng năm 1996.

5. Tổng giá khởi điểm đấu giá cho gói tài sản Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất (nộp tiền 01 lần trong thời hạn 50 năm): 1.664.914.000 (Một tỷ sáu trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).

6. Bước giá: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

7. Tiền đặt trước: 166.000.000đ (Một trăm sáu mươi sáu triệu đồng)

Nộp tiền đặt trước: khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên, số tài khoản: 111002632209 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thái Nguyên thời hạn từ ngày 06/7/2020 đến ngày 08/7/2020 (ngày làm việc).

8. Tiền hồ sơ: 500.000đ/ 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06/7/2020 (trong giờ hành chính).

  10. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Đối tượng được tham gia đấu giá

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đều có quyền tham gia đấu giá. Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty, tập đoàn thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty, tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

b) Điều kiện được tham gia đấu giá

- Đối với tổ chức:

+ Có số dư tài khoản tại thời điểm đăng ký đấu giá đảm bảo 100% giá trị đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; số dư tài khoản này được xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong và ngoài nước.

+ Có báo cáo tài chính tối thiểu 2 năm liên tiếp gần nhất được kiểm toán và hoạt động có lãi.

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước cho thuê đất.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục này.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cam kết và trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất là quyền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo quy hoạch, dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết và triển khai đưa đất vào sử dụng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất ngoài thực địa.

  12. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

  - Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Từ 14h30’ ngày 9/7/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Trên đây là Thông báo công khai việc bán đấu giá tài giá tài sản tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất Trụ sở làm việc (cũ) của Trạm Thuế thị trấn Đại Từ (nay là thị trấn Hùng Sơn) thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ của UBND huyện Đại Từ. Thông báo này được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyên, trên báo hình của tỉnh Thái Nguyên, trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; niên yết tại trụ sở UBND huyện và UBND thị trấn Hùng Sơn./.