(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2020 do Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 858126, thửa đất số 190, tờ bản đồ số 39, diện tích 1.099,5m2 (Trong đó: Đất ở 400,0 m2, đất LNK 699,5m2), do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 30/12/2010, mang tên ông Hà Ngọc Ánh và bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Địa chỉ tài sản tại: Khu 6, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

4. Giá khởi điểm: 427.369.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ đăng thông báo đến hết 16h00ngày 06/7/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25, 26/6/2020, tại Khu 6, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 85.473.000 đồng

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/7 đến hết 16h00 ngày 08/7/2020, chuyển khoản vào tài khoản số 2716201004187, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 9/7/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333