(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2019 do Phòng Tài chính Kê hoạch huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

 

Ngày 9/7/2019, đấu giá tháo dỡ tài sản trên đất tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1