(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2019 do Ủy ban Nhân Dân Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty TNHH Một Thành Viên Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín. Địa chỉ: Số 357, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555.

Người có tài sản bán đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Lương Hòa A.

Tài sản bán đấu giá: Khối lượng đất 57.308 m3 (Bằng chử: Năm mươi bảy ngàn, ba trăm lẻ tám mét khối).

Giá khởi điểm để bán đấu giá: 1.604.624.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm lẻ bốn triệu sáu trăm hai mươi bốn ngàn đồng)

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên;

Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: Tương đương 10% trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật. (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

Khi tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký (theo Mẫu do Công ty TNHH MTV Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín phát hành); nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức); nộp tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm tài sản đấu giá/hồ sơ.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 phút ngày 04 háng 07 năm 2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04; 05 tháng 07 năm 2019 (giờ làm việc hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 9 tháng 07 năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín (Số 357, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 0978.910555; Email: daugiabaotintravinh@gmail.com hoặc Ủy ban Nhân Dân xã Lương Hòa A - Điện thoại: (0294)3.896705 để được hướng dẫn chi tiết.