(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2022 do UBND huyện Yên Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Km số 03, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0238 3686556

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Thành

Địa chỉ: TT Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 06/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 08/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 17/05/2022 - 17:00 06/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 17/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/6/2022 tại trụ sở UBND xã Hợp Thành và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 09/06/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hợp Thành