(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963.953.061

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú

Địa chỉ: Số 127 Thoại Ngọc Hầu, ấp An Thịnh, TT. An Phú, H. An Phú, tỉnh An Giang., Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Phú, tỉnh An Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 06/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 08/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 13/05/2022 - 17:00 06/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Thông báo và Quy chế niêm yết tại Công ty.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 09/06/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang