(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2021 do Viễn thông Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 9/6/2021, đấu giá cáp đồng kém chất lượng tại tỉnh Hải Dương ảnh 1