(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2020 do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng  27 ô đất ở tại khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: Từ 87,5 m2/ô đến 271,0 m2/ô. Giá khởi điểm: Từ 3.200.000 đồng/m2  đến 3.500.000 đồng/m2.

2. Tiền đặt trước: 55.000.000 đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thị xã Phú Thọ - Ban Xử lý đấu giá QSD đất. Đ/c: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 18/05/2020 đến 16h00, ngày 05/06/2020 tại Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/05/2020 đến 16h00, ngày 05/06/2020, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30, ngày 09/06/2020 tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ.

Nội dung thông báo này đính chính cho thông báo đã đăng trên Báo Đấu thầu ngày 18/05/2020.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. ĐT: 0210 3842215; Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.