(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2020 do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Quyền sử dụng 27 ô đất tại Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.     

- Mục đích sử dụng: Đất ở. 

Ngày 9/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 9/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thị xã Phú Thọ (Đ/c: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

3. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 18/05/2020 đến 16h00 ngày 05/06/2020 tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Phú Thọ.

4. Xem tài sản ngày 20/05/2020 và 21/05/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/05/2020 đến 16h00 ngày 05/06/2020, khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Phú Thọ.

6. Nộp tiền đặt trước: Ngày 04/06/2020 đến 08/06/2020 nộp tiền vào tài khoản số 2707201002507 mở tại Agribank Phú Thọ II.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu từ 07h30’ ngày 09/06/2020 (thứ ba) tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa 30 vòng đấu) theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Phú Thọ - UBND thị xã Phú Thọ.