(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2020 do Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh BR-VT ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm đấu giá tỉnh)

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 01 Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, cụ thể: Diện tích khu đất 2.038,8 m2, tài sản và vật kiến trúc trên đất gồm Nhà 1 cao 03 tầng, DTXD: 452,6m2 và Nhà 2 cao 02 tầng, DTXD: 786,3m2. Đất xây dựng nhà ở biệt thự (hoặc kết hợp dịch vụ du lịch). Mật độ xây dựng: Tối đa 45%; Chiều cao công trình tối đa: 03 tầng.

Nội dung cụ thể về diện tích; nguồn gốc; vị trí; hiện trạng; mục đích; thời hạn và hình thức sử dụng đất Trung tâm quy định cụ thể trong Quy chế đấu giá tài sản.

  2. Giá khởi điểm là: 190.364.000.000 đồng.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 38.072.800.000 đồng.

4. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh BR-VT, số 203 đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu.

6. Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/5/2020 và đến 16 giờ, ngày 08/6/2020 tại Trung tâm đấu giá tỉnh.

7. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy chế đấu giá ban hành kèm theo.

8. Thời gian Thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá: Vào 09 giờ, ngày 09/6/2020 tại Trung tâm đấu giá tỉnh.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 12/6/2020 tại Hội trường Trung tâm đấu giá tỉnh.

  Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm đấu giá tỉnh, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, TP Vũng Tàu – ĐT: 0254.3851524 hoặc Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh, số 203 đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3584386./.