(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

“V/v: Tiếp tục xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt đặt trước và tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa”

Căn cứ Thông báo số 88/TB – ĐGHDHN ngày 24/03/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH số 8197/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT ngày 20/12/2011, xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa (đợt 2);

Căn cứ văn bản số 133/CV-TTPTQĐ ngày 06 tháng 05 năm 2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa về việc tiếp tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 02 Dự án: Khu dân cư thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa và Dự án MBQH 8197/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 xã Quảng Tâm, Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa;

Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên thông báo tiếp tục xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt đặt trước và tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH số 8197/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT ngày 20/12/2011, xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa (đợt 2), với nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/05/2020 đến hết ngày 25/05/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/05/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/06/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên.

Tiền đặt trước: Theo danh mục đính kèm Thông báo số 88/TB-ĐGHDHN ngày 24/03/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo thông báo này từ ngày 04/06/2020; 05/06/2020; và ngày 08/06/2020 (trong giờ hành chính).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 3534 201 026 325 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 09/06/2020 tại hội trường Khách sạn Hoa Hồng – Số 102 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

5. Các nội dung khác không quy định trong thông báo này sẽ thực hiện theo Thông báo số 88/TB-ĐGHDHN ngày 24/03/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH số 8197/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND thành phố Thanh Hóa (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT ngày 20/12/2011, xã Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa (đợt 2).

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994).