(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đất san lấp và cát xây tại 02 xã Ia Pal và Ayun như sau: 

Ngày 9/6/2020, đấu giá đất san lấp và cát xây tại tỉnh Gia Lai ảnh 1

Tổng giá khởi điểm: 3.656.000 đồng (Ba triệu sáu trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản VPHC tịch thu đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 04/6/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 04/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 700.000 đồng, nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (đến 17 giờ ngày 08/6/2020). Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 04/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ và tiền đặt trước cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ ngày 09/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.