(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:
Ngày 9/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội ảnh 1