(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế tổ chức đấu giá cho thuê một phần mặt bằng, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 12, địa chỉ thửa đất: 02 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 9/5/2020 như sau:

I. Tài sản đấu giá, vị trí đặc điểm, giá khởi điểm, tiền đặt trước, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê một phần mặt bằng và công trình xây dựng trên đất tầng 2, mặt tiền đường Ngô Quyền, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 12, địa chỉ thửa đất: 02 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

a. Diện tích mặt bằng: 318,7m2;

b. Mục đích sử dụng mặt bằng: Kinh doanh dịch vụ phục vụ y tế;

c. Thời hạn cho thuê mặt bằng: 03 (ba) năm;

d. Phương thức thanh toán tiền thuê mặt bằng: Trả tiền thuê hàng năm.

2. Giá khởi điểm đấu giá mặt bằng cho thuê trong thời hạn 03 (ba) năm: 540.000.000/3 năm (năm trăm bốn mươi triệu đồng trên ba năm), giá khởi điểm đấu giá cho thuê mặt bằng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

3. Nơi có mặt bằng cho thuê: Tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 12, địa chỉ thửa đất: 02 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, địa chỉ: 02 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hồ sơ pháp lý kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 328/QĐ-THVN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc phê duyệt đề án “Cho thuê Một phần mặt bằng tại khu nhà 02 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế”; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00990, cấp ngày 31 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Chứng thư thẩm định số 5420362/CT-BTCVALUE ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 05 tháng 5 năm 2020 tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 12, địa chỉ thửa đất: 02 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 24/4/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2020.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 05 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 06 tháng 5 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2020 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và người tham gia đấu giá phải nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 08/5/2020.

c. Bước giá: 15.000.000 đồng (mười lăm triêụ đồng).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiê Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu thuê sử dụng mặt bằng, đăng ký tham gia đấu giá phải có Giấy phép kinh doanh dịch vụ phục vụ y tế (có kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ phục vụ y tế từ 03 năm trở lên), thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành và đề án “Cho thuê Một phần mặt bằng tại khu nhà 02 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế”. Tổ chức, hộ kinh doanh tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

  III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 09 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thưc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế./.