(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:
Ngày 9/5/2019, đấu giá xe ô tô Mishubishi tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1