(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đông Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 9/5/2019, đấu giá thanh lý vật liệu tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 9/5/2019, đấu giá thanh lý vật liệu tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 9/5/2019, đấu giá thanh lý vật liệu tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Ngày 9/5/2019, đấu giá thanh lý vật liệu tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4