(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn, như sau:

1) Khu đất cây lâu năm sau chợ, tọa lạc tại ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 2.056,9m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 342, tờ bản đồ số 22 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 17/10/2017).

- Giá khởi điểm: 900.922.000đồng (Chín trăm triệu chín trăm hai mươi hai ngàn đồng).

2) Khu đất nông nghiệp diện tích 22.110m2, tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 22.110m2 đất, thuộc thửa đất số 48, 49, 50; tờ bản đồ số 33 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 18/9/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

- Đơn giá khởi điểm: 38.416.000đồng/1 năm (Ba mươi tám triệu bốn trăm mười sáu ngàn đồng trên một năm).

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 192.080.000đồng (Một trăm chín mươi hai triệu không trăm tám mươi ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 06/5/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 25 và 26/4 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

+ Khu đất (1): 500.000đồng/1 hồ sơ.

+ Khu đất (2): 4.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.