(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc Bổn và Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 9/5/2019 như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm và hạ tầng kỹ thuật, thông số quy hoạch thửa đất đấu giá:

a. Xã Lộc Bổn: 01 lô đất tại Điểm dân cư thuộc khu đất Trường THCS Lộc Bổn (cơ sở cũ), xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

- Thông số quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất: Theo các Quyết định đã được phê duyệt quy hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc. Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc phê duyệt.

b. Xã Lộc Điền: 05 lô đất tại Khu tái định cư Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

- Vị trí: Nằm ở vị trí 2, Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (đoạn từ Nam cầu Lương Điền đến ranh giới thị trấn Phú Lộc).

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng tuyến đường quy hoạch rộng 9,0m mặt đường bê tông rộng 5,5m, thuận lợi trong việc cấp điện, nước.

- Danh mục loại đất: Đất ở lâu dài.

- Thông tin quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất: Thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc phê duyệt.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

a. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Điểm dân cư thuộc khu đất Trường THCS Lộc Bổn (cơ sở cũ), xã Lộc Bổn và tại Khu tái định cư Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Xã Lộc Bổn: 

STT

Ký hiệu

lô đất

Diện tích (m2/lô)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặttrước

(đồng)

Bước giá (đồng)

Điểm DC trường THCS cở sở Lộc Bổn (cơ sở cũ), xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

1

Lô đất số 11

185

2.700.000

499.500.000

70.000.000

25.000.000

Tổng cộng: 01 lô đất.

499.500.000

2. Xã Lộc Điền:

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số tờ

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Khutái định cư Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

1

Lô số A12

240,8

78

161

850.000

204.680.000

29.000.000

8.000.000

2

Lô số A13

240,8

79

161

850.000

204.680.000

29.000.000

8.000.000

3

Lô số A21

240,8

87

161

850.000

204.680.000

29.000.000

8.000.000

4

Lô số A22

240,8

88

161

850.000

204.680.000

29.000.000

8.000.000

5

Lô số A24

240,8

90

161

850.000

204.680.000

29.000.000

8.000.000

Tổng cộng: 05 lô đất.

1.023.400.000

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại vị trí các lô đất thuộc Điểm dân cư thuộc khu đất Trường THCS Lộc Bổn (cơ sở cũ), xã Lộc Bổn và tại Khu tái định cư Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 06/5/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/5/2019; Và nộp vào Tài khoản số: 0179 5989 9999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế; Hoặc Tài khoản số: 470000 1450 6666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại quy chế cuộc đấu giá, thông báo đấu giá (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 08/5/2019, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 06/5/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

  c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể riêng biệt theo từng xã vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 09 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567,website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND cácxã Lộc Bổn và Lộc Điền, huyện Phú Lộc./.