(BĐT) - UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội thông báo mời tham gia đấu giá cho thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại khu ao Các Táng, phường Tứ Liên vào ngày 9/5/2019 như sau:

1. Tài sản và giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng 07 thửa đất tại  khu ao Các Táng, ngách 172/27 Âu Cơ, tổ 36, cụm 5, phường Tứ Liên. Diện tích từ 177,9 m2 - 253,4 m2. Thời hạn cho thuê: 3 năm.

- Giá khởi điểm: 5.040 đồng/ m2/ năm.

- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào hồi 08h30’, ngày 09/05/2019 (thứ Năm) tại Hội trường UBND phường Tứ Liên.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

4. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá :

Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại phường Tứ Liên (nơi có đất đấu giá) có đủ năng lực và có nhu cầu đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước như sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 17/04/2019 đến 17h00, ngày 06/05/2019 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 Chủ nhật) tại Phòng Kế toán - UBND phường Tứ Liên.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06/05/2019  và ngày 07/05/2019 (trong giờ hành chính) bằng hình thức nộp tiền mặt.

5. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại UBND phường Tứ Liên hoặc gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ của UBND phường Tứ Liên.

Mọi thông tin liên hệ: UBND phường Tứ Liên. Địa chỉ: Số 30, ngõ 124 Âu Cơ,

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02437192042.