(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Tài sản của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

1. Tên tài sản: Cho thuê bãi giữ xe hai bánh.

- Diện tích cho thuê bãi giữ xe hai bánh:

+ Bãi sân cố định bên trái, cạnh hàng rào bệnh viện: 12m x 50m = 600m2.

+ Bãi tạm trên sân bệnh viện (từ 07 giờ - 12 giờ và 17 giờ đến 22 giờ những ngày đông khách hoặc lễ tết): 15m x 14m = 210m2.

- Thời gian cho thuê bãi giữ xe hai bánh: 12 tháng.

- Thời gian giữ xe: 24/24giờ.

Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem bãi giữ xe hai bánh:

- Thời gian: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem bãi giữ xe hai bánh ngày 02/5/2019 và ngày 03/5/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 06/5/2019.

4. Giá khởi điểm: 30.000.000đồng/1tháng (Ba mươi triệu đồng/một tháng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 54.000.000đồng/hồ sơ (Năm mươi bốn triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/5/2019 đến 16 giờ 00 ngày 08/5/2019 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản 71010001114422.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 06/5/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Phải có bảng cam kết thu tiền giữ xe đúng theo quy định (theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).

+ Cam kết sử dụng hệ thống giữ xe bằng thẻ từ.

+ Có kinh nghiệm trong việc giữ xe hai bánh trên một năm (tính từ ngày tham gia đấu giá).

+ Có giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu (bản sao có công chứng);

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08giờ00 ngày 09 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Có sơ đồ bố trí mặt bằng khu vực để xe và lưu thông.

- Giá giữ xe: Cam kết thu tiền giữ xe đúng theo quy định (theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) và cài tự động bằng hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ).

+ Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định giá giữ xe mới thì Bệnh viện và Người trúng đấu giá sẽ thống nhất lại số tiền thuê bãi giữ xe hai bánh trên cơ sở giá giữ xe mới.

+ Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện thu tiền giữ xe đúng theo quy định. Trường hợp thu giá giữ xe không đúng quy định hoặc không thực hiện đúng những nội dung trong hồ sơ dự đấu giá:

— Lần 01: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở, có ký cam kết khắc phục lần 1.

— Lần 02: Bệnh viện lập biên bản phạt nộp tiền cho Bệnh viện 5.000.000đồng, có ký cam kết khắc phục lần 2.

— Lần 03: Bệnh viện lập biên bản lần 3 và chấm dứt hợp đồng. Tổ chức, cá nhân đó không nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê bãi giữ xe hai bánh của Bệnh viện trong 03 lần kế tiếp.

- Trang thiết bị phải sử dụng hệ thống giữ xe bằng thẻ từ.

- Tổ chức quản lý hoạt động điểm giữ xe phải đảm bảo:

+ Nhân sự: Theo tình hình thực tế, sắp xếp phù hợp với hoạt động của bãi giữ xe.

+ Kế hoạch phân công công việc.

+ Đảm bảo an ninh trật tự.

+ Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe (vệ sinh hàng ngày).

- Nội quy điểm giữ xe.

- Phương tiện PCCC tại điểm giữ xe.

- Phương án bồi hoàn khi xảy ra mất xe, kèm phương án cụ thể trong từng trường hợp.

- Trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ: cam kết tất cả nhân viên giữ xe phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định của Bệnh viện; lịch sự, tôn trọng người gửi xe, phục vụ tận tình, chu đáo, ưu tiên phục vụ người lớn tuổi.

- Thanh toán tiền điện phục vụ chiếu sáng và máy giữ xe, nước phát sinh hàng tháng. Đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang sẽ giữ lại, đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh với Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.