(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 412 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 09/4/2020. 
Ngày 9/4: 3/412 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 9/4: 3/412 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 409 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Công ty TNHH Một thành viên 128 (TP. Hải Phòng), đăng tải thông báo mời CHCT (số thông báo là: 20200413298 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 16h18 ngày 09/04/2020 đến 15 giờ 00 ngày 15/04/2020; Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai (tỉnh Lào Cai) (số thông báo là: 20200403622 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 16 giờ 19 ngày 09/04/2020 đến 16 giờ 30 ngày 10/04/2020 và Ủy ban nhân dân xã Vân Hội, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) (số thông báo: 20200412215 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 14 giờ 48 ngày 09/04/2020 đến 14 giờ 00 ngày 14/04/2020. Các Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.