(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long quản lý. Địa chỉ: Số 86 đường 3/2, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 9/4/2021 như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Xe ô tô Toyota Corolla G 05 chỗ ngồi, biển số 64A-018.90, sản xuất năm 2015 đã qua sử dụng do Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long quản lý.

- Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.

3. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân chi nhánh Kiên Giang từ ngày 02/04/2021 đến 16h ngày 06/04/2021 (giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 05/04/2021 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày ra thông báo đến ngày 06/04/2021 (giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Tổ chức công bố giá: Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 09/4/2021 tại Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy chế của Công ty phát hành.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

9. Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497./.