(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản do VPBank ủy quyền vào ngày 9/4/2021 như sau:
Ngày 9/4/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại TPHCM ảnh 1