(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Lợi ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Lợi. Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Vật tư lưới điện thu hồi từ công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía Bắc thành phố Bạc Liêu, bao gồm:

Ngày 9/4/2021, đấu giá vật tư lưới điện thu hồi từ công trình tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 9/4/2021, đấu giá vật tư lưới điện thu hồi từ công trình tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2
Ngày 9/4/2021, đấu giá vật tư lưới điện thu hồi từ công trình tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 3

Nơi lưu giữ tài sản tại Công ty cổ phần cơ khí xây lắp điện Bạc Liêu, số 54, đường 23/8, Phường 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn gốc: Công văn số 2854/UBND-KT ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi về việc thanh lý vật tư lưới điện thu hồi từ công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía Bắc thành phố Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm: 261.088.000 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm tám mươi tám nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/4/2021 đến 17 giờ ngày 06/4/2021 tại nơi lưu giữ tài sản.

6. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng nộp ngày 06; 07; 08/4/2021 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu. (số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

7. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/3/2021 đến 17 giờ ngày 06/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức công bố giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 09/4/2021.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.