(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình và công nghiệp tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 9/4/2021, đấu giá tài sản tận thu công trình tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 9/4/2021, đấu giá tài sản tận thu công trình tại tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 9/4/2021, đấu giá tài sản tận thu công trình tại tỉnh Hà Giang ảnh 3