(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên ủy quyền vào ngày 9/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 02573848979

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 405 Lê Duẩn, phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 08/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 04/03/2021 - 17:00 06/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 3 năm 2021 cho đến 17h00’ ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật đất đai. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty) trong thời hạn đăng ký cho Công ty tại số 451 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 09 tháng 4 năm 2021 vào tài khoản của Công ty.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 09/04/2021

Địa điểm: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên