(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt ủy quyền như sau

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 81 đường 3 tháng 2, phường 4, thành phố Đà Lạt., Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 06/04/2020

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 08/04/2020

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 03/03/2021 - 16:30 06/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: (Đ/c: 52 Phan Đình Phùng, P.1, Tp.Đà Lạt).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 9/4/2021

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng