(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu ủy quyền vào ngày 9/4/2021 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm); địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 08, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất (Dự án Trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ cấp I) tại ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; bao gồm:

- Quyền sử dụng đất: Tổng diện tích khu đất: 79.942,3m2 thuộc thửa đất số 35-1, tờ bản đồ số 13 (năm 1996). Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác. Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Tài sản gắn liền trên đất; bao gồm: Công trình trại tôm giống, gồm: Trại tôm giống; Trại giống cá và thủy sản khác; Khu nhà làm việc và các công trình khác... Công trình hệ thống ao, gồm: Hệ thống kênh, cống; Hệ thống ao ương, nuôi; Hệ thống ao xử lý; Hệ thống bờ. Phần đường vào: đường nhựa (lộ nhựa) 1.098,86m2.

Hiện trạng: Tài sản để lâu không sử dụng, không được bảo trì bảo dưỡng. Tại thời điểm thẩm định tài sản đã xuống cấp, một số mái trại bị tróc tôn.

4. Giá khởi điểm: 23.255.983.600 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm tám mươi ba ngàn, sáu trăm đồng); trong đó: Giá trị tài sản trên đất: 19.204.000.000 đồng. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: 4.051.983.600 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 06/4/2021, tại nơi tài sản tọa lạc ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 2.300.000.000 đồng; nộp ngày 06,07,08 tháng 4/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 của Trung tâm mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu; số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/3/2021 đến 17 giờ ngày 06/4/2021 tại Trung tâm (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 09/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.