(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 6, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1,, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.825386

Tên Người có tài sản đấu giá: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 08, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 06:30 06/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 06:30 08/03/2021 - 16:00 06/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: : Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:00 9/4/2021

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.