(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 02 xe ô tô. Cụ thể:

- Xe 03: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: LANCER; biển kiểm soát: 20B-0890; màu sơn: Xanh; số khung: RLA00CK4A21000134; số máy: 4G92-NP6001; năm sản xuất: 2002; năm sử dụng: 2002. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

- Xe 06: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi; nhãn hiệu: UAZ; số loại: 31512MC/07; biển kiểm soát: 20B-0795; màu sơn: Xanh; số khung: AB06001065; số máy: 41780B*51001813; năm sản xuất: 2006; năm sử dụng: 2009. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Tình trạng tài sản được thể hiện trong các Biên bản bàn giao, tiếp nhận và niêm phong xe ngày 30/3/2020 và ngày 31/3/2020.

Nơi bảo quản tài sản:

- Xe 03: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên - Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên;

- Xe 06: Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên – Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

- Bước giá đấu giá: 500.000 đồng/xe

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 31/3/2021 đến ngày 01/4/2021 (trong giờ hành chính). Tại nơi bảo quản tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 06/4/2021 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/4/2021 đến 17h00’ngày 08/4/2021.

- Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/hồ sơ;

+ Tiền hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ/xe.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký. 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm; bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước công dân, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên số 1005483223 tại ngân hàng SHB Thái Nguyên trong thời hạn.

- Hình thức, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 09h00 ngày 09/4/2021. Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên: Điện thoại: 0208.3658696; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên./.