(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 do Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Đấu giá: Cho thuê nhà đỗ xe Taxi vận chuyển bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá: cho thuê nhà đỗ xe Taxi vận chuyển bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, cụ thể như sau:

a) Vị trí: Nhà đỗ xe Taxi vận chuyển bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân (nền bê tông, có mái che, mặt tiền bên phải gần cổng số 1 bệnh viện);

b) Quy mô diện tích cho thuê: 100m2

- Loại nhà cấp IV;

- Năm đưa vào sử dụng: 2012;

- Phương Thức kinh doanh: Kinh doanh 24/24h dịch vụ vận chuyển người bệnh không cần trợ giúp y tế (Taxi);

c) Thời gian thực hiện cho thuê: 02 năm.

d) Hiện trạng: Trên đất có công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng hoàn thiện.

2. Giá khởi điểm thời gian thuê 01 tháng: 83.490.000 đồng/tháng (Tám ba triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng giá khởi điểm cho toàn bộ thời gian thuê 02 năm là: 2.003.760.000 đồng (Hai tỷ lẻ ba triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT; chi phí thuê bảo vệ, chi phí môi trường nhưng không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí thuộc trách nhiệm chi trả trong phạm vi hoạt động kinh doanh của đơn vị trúng đấu giá.

3. Bước giá cho thời gian thuê 01 tháng: 8.349.000 đồng/tháng (Tám triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng). Tổng bước giá cho toàn bộ thời gian thuê 02 năm là: 200.376.000 đồng (Hai trăm triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

4. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2021).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

6. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 17/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/4/2021 đến ngày 07/4/2021 trong giờ hành chính tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 17/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về vận tải đường bộ do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (Bản sao có công chứng);

- Giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ do Sở Giao thông vận tải cấp (Bản sao có công chứng);

- Giấy đăng ký xe ô tô thuộc sở hữu của đơn vị, ít nhất 70 xe trở lên (Bản sao có công chứng);

- Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ (Bản sao có công chứng);

- Hồ sơ kê khai giá cước vận tải theo từng hãng Taxi đã được Sở Giao thông vận tải xác nhận;

- Cam kết vận chuyển bệnh nhân theo đúng giá được ghi trên hồ sơ kê khai giá cước vận tải theo từng hãng Taxi;

- Xe phải có đầy đủ hệ thống đo, đếm km theo quy định tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (Điều 17, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ);

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ Taxi.

- Có ít nhất 10 xe trở lên thường trực tại Bệnh viện 24/24h, kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ;

- Không chuyển nhượng quyền kinh doanh cho đơn vị khác, trong thời gian thực hiện hợp đồng;

- Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá;

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

9.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu nguyên hạng mục (mặt bằng đỗ taxi) cho thuê, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký…); số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu trả giá dưới giá khởi điểm. Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký) và Phiếu ghi không chính xác về số tiền bằng chữ.

10. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu: từ ngày 17/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/4/2021 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 128/QC-TTDVĐGTS ngày 16/3/2021)