(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê có thời hạn tại Trường Đại học Y Dược Huế vào ngày 9/4/2021 như sau:

I. Tài sản đấu giá, đặc điểm tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Số lượng, tên tài sản đấu giá, đặc điểm tài sản đấu giá, mục đích sử dụng, thời gian cho thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê gồm 02 tài sản như sau:

Ngày 9/4/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Y Dược Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; Giá cho thuê tài sản theo giá trúng đấu giá.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Trường Đại học Y Dược Huế, địa chỉ: 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trường Đại học Y Dược Huế, địa chỉ: 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Nguồn gốc tài sản: Đấu giá cho thuê tài sản công theo Quyết định số 2717/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 9 tháng 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Đại học Huế. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 2717/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 9 tháng 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Đại học Huế; Đề án số 755a/ĐA-ĐHYD ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế đề án sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế vào mục đích cho thuê; Chứng thư thẩm định giá số 219/CTTĐG-CNHUE ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại Trường Đại học Y Dược, địa chỉ: 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 24/3/2021. Trung tâm tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 25, 26 tháng 3 năm 2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại Trung tâm.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản, xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Ngày 9/4/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Y Dược Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước được quy định tại khoản 1 Mục I bản Thông báo đấu giá này từ ngày 06 tháng 4 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2021 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2021.

c. Bước giá: Theo quy định tại khoản 1 mục I thông báo đấu giá tài sản này.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng, đăng ký tham gia đấu giá, cam kết sử dụng mặt bằng đúng mục đích, đúng quy định tại Quyết định số 2717/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 9 tháng 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Đại học Huế; Đề án số 755a/ĐA-ĐHYD ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định (đăng ký tham gia đấu giá theo từng tài sản cho thuê). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trường Đại học Y Dược Huế, địa chỉ: 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.