(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0903.504.779

Tên Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 10, Phố Chùa Bộc, P. Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/4/2021, đấu giá căn hộ chung cư Indochina Riverside Tower tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 07/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/03/2021 - 16:00 07/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định(ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.) mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên. Khi đi nhớ mang CMND, Sổ hộ khẩu, Giấy ủy quyền(nếu có)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 09/04/2021

Địa điểm: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng