(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565; là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận vào ngày 9/4/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565, cụ thể như sau:

a) Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI; biển kiểm soát 85T-1325.

- Màu sơn: Trắng

- Số loại: SK410BV

- Số máy: F10A-1076242

- Số khung: DA21V-VN102994

- Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam

- Niên hạn sử dụng: 2029

- Chiều dài cơ sở: 1840 (mm)

- Khối lượng bản thân: 740 (kg)

- Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 710/710 (kg)

- Loại nhiên liệu: Xăng

- Thể tích làm việc của động cơ: 970 (cm3).

Số phiếu kiểm định: 8501S-17608/19, có hiệu lực đến hết ngày: 29/03/2020.

b) Xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ; biển kiểm soát 85N-0565.

- Màu sơn: Bạc

- Số loại: SPRINTER 311CDI.

- Số máy: 61198170035667

- Số khung: RLM9036725V-001886

- Năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam

- Niên hạn sử dụng: 2025

- Khối lượng bản thân: 2445 (kg)

- Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 3500/3500 (kg)

- Loại nhiên liệu: Diesel

- Thể tích làm việc của động cơ: 2150 (cm3)

Số phiếu kiểm định: 8501S-11273/19, có hiệu lực đến hết ngày: 21/12/2019.

2. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản:

a) Nguồn gốc: là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận.

b) Tình trạng pháp lý:

- Giấy đăng ký xe ôtô số 000043 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 31/3/2004 (đăng ký lần đầu ngày 31/3/2004);

- Giấy chứng nhận kiểm định số: KD0382057 do Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 30/9/2019, có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2020;

- Giấy đăng ký xe ôtô số A0006520 do Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 21/12/2005 (đăng ký lần đầu ngày 21/12/2005);

- Giấy chứng nhận kiểm định số: KC9197337 do Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/6/2019, có hiệu lực đến hết ngày 21/12/2019;

- Quyết định số 235/QĐ-BĐNT ngày 06/01/2019 của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận về việc thanh lý tài sản cố định;

- Quyết định số 236/QĐ-BĐNT ngày 06/01/2019 của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận về việc thanh lý tài sản cố định;

- Chứng thư thẩm định giá số 01/20/CT.SACC-NT ngày 08/01/2020 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam.

3. Giá khởi điểm của tài sản:

a) Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng); giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b) Xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565: 107.000.000 đồng (Một trăm linh bảy triệu đồng); giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tổng giá khởi điểm: 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng).

4. Bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá

a) Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, Biển kiểm soát 85T-1325:

- Bước giá đấu giá: 2.300.000 đồng (Hai triệu, ba trăm ngàn đồng) trở lên.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

b) Xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, Biển kiểm soát 85N-0565:

- Bước giá đấu giá: 5.400.000 đồng (Năm triệu, bốn trăm ngàn đồng) trở lên.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 21.400.000 đồng (Hai mươi mốt triệu bốn trăm ngàn đồng).

* Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 06/4/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 06/4/2020 và ngày 07/4/2020 trong giờ hành chính tại Bưu điện tỉnh Ninh Thuận (số 217 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 23/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

8.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu từng chiếc xe ô tô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin; số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, chữ ký), số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ thấp hơn giá khởi điểm.

10. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: từ ngày 23/3/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 09/4/2020 (Chiều thứ Năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 111/QC-TTDVĐGTS ngày 20/3/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận gia hạn thời gian đấu giá tài sản

Về việc gia hạn thời gian đấu giá xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565; là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Văn bản số 578/STP-TTr ngày 01/4/2020 của Sở Tư pháp về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 20/3/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 110/TB-TTDVĐGTS và Quy chế cuộc đấu giá số 112/QC-TTDVĐGTS về đấu giá xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565; là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận. Nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản gia hạn thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền trước, thời gian xem tài sản, thời gian tổ chức đấu giá tài sản; cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325 và xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565, cụ thể như sau:

a) Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI; biển kiểm soát 85T-1325.

- Màu sơn: Trắng

- Số loại: SK410BV

- Số máy: F10A-1076242

- Số khung: DA21V-VN102994

- Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam

- Niên hạn sử dụng: 2029

- Chiều dài cơ sở: 1840 (mm)

- Khối lượng bản thân: 740 (kg)

- Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 710/710 (kg)

- Loại nhiên liệu: Xăng

- Thể tích làm việc của động cơ: 970 (cm3).

Số phiếu kiểm định: 8501S-17608/19, có hiệu lực đến hết ngày: 29/03/2020.

b) Xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ; biển kiểm soát 85N-0565.

- Màu sơn: Bạc

- Số loại: SPRINTER 311CDI.

- Số máy: 61198170035667

- Số khung: RLM9036725V-001886

- Năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam

- Niên hạn sử dụng: 2025

- Khối lượng bản thân: 2445 (kg)

- Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 3500/3500 (kg)

- Loại nhiên liệu: Diesel

- Thể tích làm việc của động cơ: 2150 (cm3)

Số phiếu kiểm định: 8501S-11273/19, có hiệu lực đến hết ngày: 21/12/2019.

2. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản:

a) Nguồn gốc: là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận.

b) Tình trạng pháp lý:

- Giấy đăng ký xe ôtô số 000043 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 31/3/2004 (đăng ký lần đầu ngày 31/3/2004);

- Giấy chứng nhận kiểm định số: KD0382057 do Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 30/9/2019, có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2020;

- Giấy đăng ký xe ôtô số A0006520 do Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 21/12/2005 (đăng ký lần đầu ngày 21/12/2005);

- Giấy chứng nhận kiểm định số: KC9197337 do Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/6/2019, có hiệu lực đến hết ngày 21/12/2019;

- Quyết định số 235/QĐ-BĐNT ngày 06/01/2019 của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận về việc thanh lý tài sản cố định;

- Quyết định số 236/QĐ-BĐNT ngày 06/01/2019 của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận về việc thanh lý tài sản cố định;

- Chứng thư thẩm định giá số 01/20/CT.SACC-NT ngày 08/01/2020 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam.

3. Giá khởi điểm của tài sản:

a) Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 85T-1325: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng); giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b) Xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 85N-0565: 107.000.000 đồng (Một trăm linh bảy triệu đồng); giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tổng giá khởi điểm: 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng).

4. Bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá

a) Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, Biển kiểm soát 85T-1325:

- Bước giá đấu giá: 2.300.000 đồng (Hai triệu, ba trăm ngàn đồng) trở lên.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

b) Xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, Biển kiểm soát 85N-0565:

- Bước giá đấu giá: 5.400.000 đồng (Năm triệu, bốn trăm ngàn đồng) trở lên.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 21.400.000 đồng (Hai mươi mốt triệu bốn trăm ngàn đồng).

* Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 20/4/2020 và ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Bưu điện tỉnh Ninh Thuận (số 217 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 23/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

8.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu từng chiếc xe ô tô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin; số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, chữ ký), số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ thấp hơn giá khởi điểm.

10. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: từ ngày 23/3/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 (Chiều thứ Năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038).